Δικηγορικό Γραφείο
Σπυρίδων Ν. Χριστοφοράκος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ


Ασκεί δικηγορία από το Δεκέμβριο 1982 συνεχώς παρέχοντας τις νομικές του υπηρεσίες στους κυριότερους τομείς του δικαίου, τόσο στην υπεράσπιση των εντολέων ενώπιον των δικαστηρίων, όσο και στην παροχή νομικών συμβουλών και σύνταξη συμβάσεων.

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω από τον 2001 με σημαντικές επιτυχίες στα Ανώτερα και Ανώτατα Δικαστήρια για τις οποίες έχει ασχοληθεί  ο τοπικός τύπος.

Η εμπειρία του στο δικαστικό και εξωδικαστικό τομέα από το 1982, παρέχει την εγγύηση παροχής των καλύτερων εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Εξειδικεύεται σε θέματα αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα και εργατικών διαφορών. Επίσης εξειδικεύεται σε θέματα ποινικού και αστικού δικαίου ( κληρονομικό, οικογενειακό, εμπράγματο δίκαιο, δίκαιο αποζημιώσεων, μισθώσεων και συμβάσεων ), διοικητικού και εμπορικού δικαίου ( εταιρείες, δίκαιο τραπεζικών επιταγών, συναλλαγματικών, τραπεζικό δίκαιο )

Αναλαμβάνει επίσης περιουσιακής και οικογενειακής φύσεως υποθέσεις Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού (Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία, Γερμανία κλπ)

Είναι νομικός σύμβουλος γνωστών επιχειρηματιών, επαγγελματικών σωματείων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών και Δήμων στο νομό Λακωνίας.

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων με πολλές συμμετοχές σε συνέδρια της Ένωσης.